شناسه خبر : 7331

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از عملکرد شرکت های بیمه ای درزمینه ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به اعضای صنف متبوع خود، اظهار نارضایتی کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مصطفی دارایی نژاد در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: در حاضر اعضای اتحادیه بارفروشان فاقد هرگونه بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

وی افزود: دلیل اصلی نارضایتی اعضای اتحادیه از شرکت های بیمه ای در عملکرد ضعیف آنها و دیرکرد در پرداخت خسارت ها است.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران بیان کرد:پیشتر، اعضای این اتحادیه تحت پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه پاسارگاد بودند که از عملکرد این شرکت بسیار ناراضی بودند و بعد از آن اتحادیه دیگر به بیمه تکمیل درمان ورود نمی کند.

دارایی نژاد اظهارکرد: در هیئت مدیره اتحادیه مصوب شده که اتحادیه هیچگونه قرارداد بیمه تکمیل درمان را با شرکت های بیمه ای منعقد نکند و اعضا به صورت انفرادی بیمه کنند.

وی عنوان کرد: هیچگونه بیمه نامه ای استفاده نمی کنیم زیرا شرکت های بیمه ای به دلیل نداشتن امکانات درست، درارائه خدمات بسیار ضعیف عمل می کنند .

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای