شناسه خبر : 7325

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد نسبی شاخص سهام در بورس و بخصوص فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۰.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با ۷.۲۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۱.۵۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۷۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای