شناسه خبر : 7264

درآخرین روزکاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش نسبی شاخص بورس، در شرکت‌های بیمه‌ای بورسی و فرابورسی بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۳.۶۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه کوثر با ۱.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۳۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۸۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۹.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۶۶ درصد بوده است.

شرکت بیمه دی امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای