شناسه خبر : 7236

رئیس جامعه هتلداران ایران عمده‌ترین مشکل هتلداران کشور را در بحث قراردادهای فروش خدمات و تمدید خدمات با سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، جمشید حمزه زاده در گفت و گو با چابک آنلاین عمده ترین مشکل هتل‌های کشور در بحث قراردادها با سازمان تامین‌اجتماعی دانست و افزود: هتل ها قراردادی می بندند برای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی که به این خدمات بیمه تعلق می گیرد و سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف قراردادها را رد می کند و برای آنها جرائم سنگین وضع می کند.

وی ایرادات وارده از سوی تامین اجتماعی به قرارداد های فروش خدمات هتلداران را نادرست خواند و افزود که با جدیت به دنبال شفاف شدن و رفع این مساله هستیم.

رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه هتل های کشور در بخش های مختلف از خدمات بیمه استفاده می کنند، گفت: کارکنان همه هتل ها از خدمات سنوات تامین اجتماعی برخوردار هستند و اکثر آنها از خدمات تکمیل درمان نیز استفاده می کنند، علاوه بر آن مسافران تمام هتل ها نیز بیمه می شوند و مشکلی در این بخش نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای