شناسه خبر : 7235

رئیس اتحادیه چادردوزان و برزنت‌فروشان استان تهران بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای تنها به دنبال بدست آوردن سود هستند و حاضر به انعقاد قرارداد با اتحادیه‌ها نیستند.

 چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، جبارالیکا درگفت وگو با چابک آنلاین گفت: هیچکدام ازشرکت‌های بیمه‌ای، بیمه تکمیل درمان اتحادیه ها را قبول نمی کنند. در سال گذشته تمام اعضای صنف بزرنت و چادردوزتحت پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه ایران بودیم و از خدمات این شرکت بیمه ای تاحدودی راضی بودیم.

وی ادامه داد: درسال جاری هیچ شرکت بیمه ای از انعقاد قرارداد با اتحادیه استقبال نکرد وهزینه بیمه انفرادی هم بسیاربالاست .

رئیس اتحادیه چادردوزان و برزنت فروشان دلیل عدم استقبال شرکت های بیمه ای از انعقاد قرارداد با اتحادیه ها را اشتهای زیاد شرکت های بیمه برای کسب سود بالا عنوان کردو گفت شرکت های بیمه ای به سود 50 درصد قانع نیستند واز اینکه بیمه گزاران از بیمه نامه های خود استفاده می کنند بسیار ناراضی هستند.

جبارالیکا تعداد اعضای صنف متبوع خودرا 280 نفر بیان کرد و گفت: در سال جاری برای انعقاد قرارداد تکمیل درمان به سراغ اکثر شرکت های بیمه ای رفته ایم ولی هیچکدام حاضر به همکاری با اتحادیه ها نبودند .

 به گفته وی، در حال حاضربه غیر از بیمه نامه تکمیل درمان بیمه نامه ی مفید دیگری وجود ندارد که اشخاص بتوانند از آن استفاده کنند زیرا هم اکنون در تامین هزینه همین بیمه نامه تکمیل درمان هم دچار مشکل هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای