شناسه خبر : 7155

رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان بیش از ۱۰۰ هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه وعشایرکشور گفت: ۷۰ درصد حق بیمه اکنون توسط دولت پرداخت می شود ویکی ازمشکلات صندوق ناشناخته بودن آن برای مردم است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، اسدالله رازانی، رییس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایرکشور درنشست با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان آذربایجان غربی درارومیه اظهارداشت: یک میلیون و 100 هزارخانوارروستایی وعشایری کشورزیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند که ازاین تعدادبیش از100 هزارخانوارازاین صندوق بازنشسته شده وحقوق دریافت می کنند.

اسدالله رازانی بابیان اینکه تابیمه کردن همه خانوارهاراه زیادی پیش روداریم افزود:تاکنون توانسته ایم به 25 درصدازاهداف برسیم وبرای تحقق 75 درصدباقی مانده بایدتلاش کنیم.

وی بااشاره به اینکه اقدامات خوبی ازسوی این صندوق برای برخورداری روستاییان وعشایرازمزایای بیمه انجام شده است گفت:70 درصدحق بیمه اکنون توسط دولت پرداخت می شود ویکی ازمشکلات صندوق ناشناخته بودن آن برای مردم است که انتظارمی روددررسانه هابه آن بپردازند.

دراین نشست تعدادی ازکارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایراستان به بیان نظرات ومشکلات خودپرداختند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای