شناسه خبر : 7148

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در سال گذشته ۱۷۰ هزار و ۳۳۴ حکم بازنشستگی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است که ۸۴ درصد از احکام صادره، مستمری را در این سال تشکیل می‌دهد.

به گزارش چابک آنلاین، اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ دارای بیشترین تعداد احکام صادره بازنشستگی در میان ادارات کل این سازمان است که ۱۸ درصد این احکام در همان روز و ۴۶ درصد بین ۱ تا ۳۰ روز صادر شده است.

سهم احکام صادره در همان روز در ادارات کل تامین اجتماعی ایلام، اردبیل، زنجان، البرز و آذربایجان غربی بیش از ۲۰ درصد است.

 مدت زمان پاسخگویی به مراجعین شعب سازمان تامین اجتماعی، یکی از شاخص های مهم کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی است که بر رضایت ارباب رجوع بسیار تأثیرگذار است. مدت زمان صدور حکم بازنشستگی نیز از جمله شاخص ها در این زمینه است که کاهش هرچه بیشتر آن می تواند موجب رضایت مندی بیشتر بازنشستگان شود.

منظور از مدت زمان صدور حکم بازنشستگی، در خصوص آن دسته از احکام بازنشستگی که دارای آخرین نوع بیمه اجباری هستند، مدت زمان طی شده از تاریخ ثبت نامه ترک کار تا تاریخ صدور حکم مستمری در منوی صدور احکام مستمری و درمورد آن دسته از احکام بازنشستگی که آخرین نوع بیمه در آن غیراجباری است، مدت زمان طی شده از تاریخ پاسخ اعلام سابقه (مختومه صادره) تا تاریخ صدور حکم مستمری در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران محاسبه می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای