شناسه خبر : 7131

طبق آمار ۷۹.۶ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی خراسان شمالی مرد و ۲۰.۴ درصد بیمه شدگان این سازمان زن هستند و به لحاظ نسبت بیمه شدگان مرد به زن رتبه ۲۶ کشوری را دارا هست.

 به گزارش چابک آنلاین، نگاهی به شاخص های حوزه زنان و خانواده در خراسان شمالی، که توسط سازمان های مختلف مرتبط تدوین شده نشان از آن دارد که این استان در بیشتر بخش ها در مقایسه با میانگین های کشوری، رتبه پایین‌تری را دارد.

۷۹.۶ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی خراسان شمالی مرد و ۲۰.۴ درصد بیمه شدگان این سازمان زن هستند و به لحاظ نسبت بیمه شدگان مرد به زن رتبه ۲۶ کشوری را دارا هست..

نسبت بالای زایمان در سنین پایین در این استان ۱۳.۸ و در کشور ۵.۲ است.

عمده چالش های حوزه سلامت خراسان شمالی شامل کمبود موسسات درمانی و تخت های بیمارستانی به خصوص در نقاط دورافتاده استان، کمبود زیرساخت های ورزشی مختص بانوان و مشکلات تغذیه ای مادران و کودکان در نقاط مرزی است.

زنان استان خراسان شمالی در ۶۹.۱ درصد رشته های ورزشی فعال هستند اما در این استان هیچ سالن و یا مجموعه ورزشی ویژه زنان وجود ندارد.

خدمات بیمه ای