شناسه خبر : 7126

حق بیمه سرانه درجهان درسال ۱۳۹۶ به رقم ۶۴۹.۸ دلار رسید که نسبت به رقم ۶۳۴.۳ دلاری سال قبل تر ازآن، از افزایشی ۱۵ دلاری حکایت دارد.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش، ضریب نفوذ بیمه درجهان هم در سال 96  به رقم 6.1 درصد رسید حال آنکه در سال ما قبل از آن 6.2 درصد بوده است.

نتایج یک پیمایش نشان می دهدکه ضریب نفوذ بیمه در ایران درسال 96 چیزی درحدود 2.3 درصد بوده، هرچند که این رقم در سال قبل از آن 2.2 درصد بوده است.

حق بیمه سرانه درایران هم درسال 96 حدود 125 دلار بوده که در مقایسه با رقم حق بیمه سرانه سال ما قبل ازآن از افزایش 13 دلاری حکایت دارد.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید

photo_2019-07-29_10-12-05

ارسال نظر

خدمات بیمه ای