شناسه خبر : 7121

معاون طرح برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: صنعت بیمه در دنیا نهادی با نقدینگی فراوان است اما در ایران تنها به بیمه تجاری محدود شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا سعید زرندی در نخستین جلسه کارگروه تخصصی بیمه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بسیاری از کشورها، مدل تامین مالی برای تولید، در سه بخش بانک، بورس و بیمه انجام می شود. صنعت بیمه در دنیا نهادی با نقدینگی فراوان است اما در ایران تنها به بیمه تجاری محدود شده است.

وی تاکید کرد: عضویت وزیر صنعت،معدن و تجارت در شورای عالی بورس نیز موید همین موضوع است و ما باید تلاش کنیم این ظرفیت را فعال کنیم.

معاون طرح برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: نیازها و خدماتی که بخش تولید و تجارت می تواند از بیمه استفاده کند باید دقیقا مشخص شود و باید طرح مدونی در این خصوص طراحی گردد.

وی گفت: اتکا بیش از 90 درصدی تولید برای تامین مالی به نظام بانکی ، یکی از اشکالات اقتصاد کشور است به همین دلیل ابزارهای جدید تامین مالی باید دنبال شود.

زرندی همچنین در این جلسه افزود: در موضوع ساخت داخل باید بررسی شود که می‌توان از بیمه برای ضمانت و ریسک داخلی سازی استفاده شود و با چه مکانیزمی قابل اجرا است.

معاون طرح برنامه گفت: ریسک های متناسب با تولید و تجارت باید شناسایی شده و باید پوشش‌های بیمه‌ای جدید در صنعت بیمه در این خصوص ایجاد شود.

وی گفت: در خواست ما از صنعت بیمه کاهش ذخیره سرمایه در بانک ها و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید است و این مهم را در شورای عالی بورس دنبال می کنیم.

معاون طرح برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد: فضای جدیدی را باید در تعامل صنعت با بیمه ایجاد کنیم.

زرندی تاکید کرد: درخواست ما از دست اندرکاران صنعت بیمه این است که برنامه مشخصی برای سال "رونق تولید" و حمایت از تولید داخلی ارائه نمایند.

وی گفت : از بخش خصوصی ،انجمن‌ها، تشکل‌ها و صاحب نظران خواسته‌ایم تا پیشنهادهای خود را برای استفاده از این ظرفیت به ما اعلام نمایند.

بنابراین گزارش، کارگروه تخصصی صنعت بیمه در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با حضور نمایندگان سازمان ها و بخش های مختلف تولید و تجارت تشکیل شد و مقررشد موضوع احصا نیاز های بخش صنعت،معدن و تجارت مرتبط با بیمه و طرح برنامه های مدون و عملیاتی در دستور کار این کمیته قرار گیرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای