شناسه خبر : 7107

سود خالص شرکت بیمه تعاون در پایان خرداد ماه سال ۹۸(حسابرسی نشده)، به رقم ۳۰.۹۲۷میلیون ریال رسید و رشد ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت بیمه تعاون در پایان خرداد ماه سال 98(حسابرسی نشده)، به رقم 30.927میلیون ریال رسید و رشد 85 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت، همچنین سود عملیاتی این شرکت به رقم 30.558میلیون ریال رسید و 86 درصد رشد یافت.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه تعاون به رقم 21 ریال رسید و کاهش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای