شناسه خبر : 7105

بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که باگذشت بیش از ۴ ماه از سال۹۸، دو شرکت بیمه‌ای رازی و آرمان نه تنها مجامع سالیانه خود را برگزار نکرده‌اند بلکه صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به سال ۹۷خود را نیز، هنوز منتشر نکرده‌اند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که باگذشت بیش از 4 ماه از سال98، دو شرکت بیمه ای رازی و آرمان نه تنها مجامع سالیانه خود را برگزار نکرده اند بلکه صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به سال ۹۷خود را نیز،هنوز منتشر نکرده‌اند.

به طورمعمول،شرکت هایی که ازعملکرد بهتر و شفاف تری نسبت به مابقی شرکت ها برخوردارند اطلاعات مالی خود را سر وقت و یا لا اقل با اندکی تاخیر، گزارش می کنند و شرکت های دارای سال مالی منتهی به اسفند ماه هر سال، عمدتا از اردیبهشت ماه نسبت به افشای صورت های مالی خود مبادرت می ورزند.

در این بین، شرکت بیمه آسماری هم که مجمع سالیانه خود را برگزار کرده هنوز صورت های  مالی سال 97 خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود منتشر نساخته است.

باید دید که در روزهای آتی کدام یک از این شرکت ها صورت های مالی خود را منتشر خواهند کرد و رتبه آخر، به کدام شرکت بیمه ای خواهد رسید.

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای