شناسه خبر : 7079

یک عضو هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز بیان کرد، درصورت تاخیر در تمدید بیمه نامه شخص ثالث جریمه‌ای به آن تعلق می‌گیرد که مبلغ آن به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، امیرحسین طهماسب میرزا در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: مطابق با قانون بیمه مرکزی، بیمه گزار موظف است که درخواست خود را به صورت شخصی به نمایندگی بیمه ارائه دهد، مطابق فرم پیشنهاد، بیمه نامه اعم از ثالث، بدنه یا هرگونه بیمه اموال یا اشخاص صادر می شود.

وی اظهارکرد: درصورتیکه بیمه گزار درخواست خود را بعد از تاریخ اتمام بیمه نامه داده باشد با احتساب روزهایی که بیمه نبوده، مطابق با آیین نامه بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی روزانه باید مبلغی معادل 3 هزار تومان جریمه بپردازد که این مبلغ جریمه به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی واریزمی شود.

عضوهیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرزعنوان کرد: این آئین نامه مصوب هیئت دولت بوده وآئین نامه هایی که از سوی هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ می شود در حکم قانون است وهمه موظف به اجرای آن قوانین هستند.

طهماسب میرزا گفت : در زمانی که بیمه گزار بیمه نامه خود را با تاخیر تمدید می کند، جرائم تاخیر به صورت روزانه، به نسبت شاخص حق بیمه شخص ثالث درآن سال حساب می شود.

وی ادامه داد: نمایندگان بیمه ای توسط برنامه فن آوران به شرکت های بیمه ای متصل هستند که در آن برنامه  مشخصات هر بیمه نامه وارد می شود و نمایندگان تنها نقش یک واسطه را دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای