شناسه خبر : 6963

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۹۸ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۴.۶۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۸.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۲.۴۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۱.۷۴ درصد اختصاص یافت .

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش  و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای