شناسه خبر : 6847

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۸۸ درصد به پایان رساند.

چابک‌ آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 1.03 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با 1.15 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که  0.01 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 4.67 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 1.24درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در 10 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.15 درصد بوده است.

شرکت های بیمه البرز، تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس8 شرکت قرمز پوش  و  11 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای