شناسه خبر : 6824

گزارش‌ها حاکی ازاین بوده که پیگیری‌های شرکت بیمه البرز در راستای انجام تکالیف مقرر در مجمع‌عمومی سال گذشته این شرکت در خصوص پیگیری وصول مطالبات از شرکت صرافی دلامیرگلد به‌ نتیجه نهایی نرسیده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، ظاهرا در مهر و دی ماه 1394 بخشی از منابع ارزی بیمه البرز درکشورهای ترکیه و دبی به نرخ ارز آزاد به این صرافی واگذار و مقرر شده این صرافی در داخل با شرکت بیمه البرز تسویه کند.

گویا وجوه ناشی از مطالبات فوق، سرجمع  22.3 میلیارد تومان بوده که بلاتکلیف مانده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای