شناسه خبر : 6806

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۱.۸۹ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 1.28درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 0.89 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با 2.49 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که  0.56 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 4.94 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 2.23 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش 10درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو  با 0.31 درصد بوده است.

در روز جاری از 22  شرکت فعال در بورس و فرابورس 4 شرکت قرمز پوش  و  18 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای