شناسه خبر : 6730

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ۲درصد از سهام شرکت بیمه زندگی باران را از آن خود کرد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان هم به جمع سهامداران بیمه زندگی باران پیوست .تاکنون شرکت های بیمه رازی، سرمد و نوین به ترتیب  5، 5 و 1.5 درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده اند.

تاکنون 13.5 درصد از سهام شرکت بیمه زندگی باران  توسط  4 شرکت  بیمه ای خریداری شده است 

فردا ، آخرین روز پذیره نویسی سهام شرکت بیمه زندگی باران است .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای