شناسه خبر : 6618

گزارش‌ها حاکی از این است که سود عملیاتی شرکت بیمه سامان در پایان سال مالی ۹۷ با رسیدن به رقم ۴۷.۵۸۶ میلیون ریال ۷۴ درصد کاهش داشته است چرا که سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۱۸۴.۸۷۳ میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، سود خالص شرکت بیمه سامان در پایان سال مالی 97 با رسیدن به رقم 395.650 میلیون ریال 17 درصد رشد داشته است.

سود خالص  این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 337.602 میلیون ریال بوده است.

سود انباشته شرکت بیمه سامان با رسیدن به رقم 511.949 میلیون ریال رشدی 57 درصدی یافت، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 325.647 میلیون ریال بوده است

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در پایان سال مالی 97 با رشدی 17 درصدی به رقم 264 ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای