شناسه خبر : 6609

گزارش‌ها حاکی از این است که سود عملیاتی شرکت بیمه حافظ در پایان سال مالی ۹۷ به رقم ۲۰۷۰ میلیون ریال رسید، زیان عملیاتی شرکت بیمه حافظ در مدت مشابه سال قبل ۲۸۶۰۷ میلیون ریال بوده است .

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، زیان انباشته شرکت بیمه حافظ در پایان سال مالی 97 به رقم 85453میلیون ریال رسید و کاهشی 9 درصدی داشت ، زیان انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل 94077 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص این شرکت در پایان سال مالی 97 به رقم 8624 میلیون ریال رسید و رشدی 24 درصدی داشت، حال انکه سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 6938 میلیون ریال بوده است 

براساس این گزارش ، سود خالص هر سهم این شرکت نیز به رقم71 ریال رسید،سود خالص هر سهم این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 57 ریال بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای