شناسه خبر : 6598

گزارش‌ها حاکی از این است که سود انباشته شرکت بیمه نوین در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم ۵۶.۰۱۳میلیون ریال رشدی قابل توجه داشته است چراکه زیان انباشته شرکت بیمه نوین در مدت مشابه سال قبل از آن ۳۶۲.۹۶۹میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، سود خالص شرکت بیمه نوین در پایان سال مالی 97 به رقم 428.867 میلیون ریال رسید و رشدی 92 درصدی داشت، سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 223.559میلیون ریال بوده است.

همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه نوین در پایان سال مالی 97 به رقم 334.497 میلیون ریال رسید و رشدی 78 درصدی داشت. سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 187.600 میلیون ریال بوده است.

سود خالص هر سهم این شرکت در پایان سال مالی 97 با رشدی 92 درصدی به رقم 286 ریال رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای