شناسه خبر : 6592

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۰.۷درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 3.16 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 0.58 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با 4.94 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که  0.59 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 4.73 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 1.2درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش 15.71درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حافظ با 1.28درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران  امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از 24  شرکت فعال در بورس و فرابورس 14 شرکت قرمز پوش و 9شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای