شناسه خبر : 6413

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۹۶، خدمات سطح یک سلامت حدود ۱۷درصد، خدمات سرپایی و بستری سطح دو و سه حدود ۳۳ درصد و خدمات بستری تخصصی و فوق تخصصی سطح دو و سه حدود ۵۰ درصد برای سازمان بیمه سلامت هزینه داشته است.

به گزارش چابک‌آنلاین، محمد میرزایی روز شنبه درباره خدمات سطوح مختلف سلامت افزود: خدمات سلامت در سه سطح ارائه می‌شود که سطح اول به خدمات پایه یا سلامت عمومی، سطح دوم خدمات سرپایی و بستری تخصصی و سطح سوم به خدمات فوق تخصصی سرپایی و بستری مربوط است. 

وی ادامه داد: بسته خدمات پایه در نظام سلامت شامل خدمات بهداشتی، مراقبتی و پیشگیری، آموزشی، خدمات دارویی سطح یک، خدمات پاراکلینیک و نظام ارجاع است. وقتی بیمار نیاز به خدمات تخصصی و فوق تخصصی داشته باشد به وسیله نظام ارجاع به سطح‌های بالاتر خدمات سلامت ارجاع داده می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت بیان کرد: وقتی خدمات پایه سلامت به درستی ارائه شود، به علت هزینه اثربخشی مناسبی که دارد، می‌توان گفت همه آن هزینه نیست و بخشی از آن سرمایه گذاری برای کاهش هزینه‌ها در سطح دو و سه سلامت است.

میرزایی اظهار داشت: در سال‌های گذشته توجه لازم و کافی به خدمات پایه سطح یک سلامت انجام نشد و این در حالی است که کشورهای پیش رفته بخشی از هزینه‌های سلامت را به موضوع آموزش و پیشگیری در حوزه سلامت اختصاص می‌دهند تا از هزینه‌های سطح دو و سه سلامت جلوگیری کنند. بیمه سلامت از سال گذشته در همین راستا دفتر خدمات عمومی سلامت را ایجاد کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای