شناسه خبر : 6346

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا بیمه‌نامه‌های مسافرتی در ایران بیشتر در زمینه سفرهای هوایی و در سفرهای خارج از کشور تعریف شده و باوجود حوادث بسیاری که سالانه در مسافرت‌های گروهی جاده‌ای و یا حتی دریایی و حمل نقل ریلی درکشور رخ می‌دهد اما به بیمه سفرهای دریایی، ریلی و حتی جاده‌ای توجه چندانی نشده است!

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده که درسال 1396، حدود  16 هزار و 201 نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده‌اند.

این تعداد مرگ و میر نسبت به سال قبل از آن 1.7 درصد افزایش یافته است. 

این آمار منهای آمار مرگ و میر افراد درحوادث  ریلی و دریای در کشور بوده که البته با توجه به نوع مسافرت ها در مجموع،آمار مرگ و میر در آنها به مراتب کمتر است.

با این حال، این امر مانع ازآن نمی شود که شرکت های بیمه‌ ای به حوزه مسافرت های گروهی صنعت حمل و نقل ریلی، دریایی و حتی جاده ای ورود جدی تری نداشته باشند.

از قرار معلوم، تعدادکل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بوده که نسبت به بهار ١٣٩٦، حدود  ٩,٣ درصد افزایش یافته است.

تعداد سفرهای خارجی هم بیش از ٦٦٥ هزار سفر بوده که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن ١٢.٧ درصد کاهش داشته است .

ظاهرا"با توجه به افزایش تعداد سفرهای داخلی تنها بیمه نامه ای که در شرکت های بیمه ای برای این نوع سفرها به صورت پر رنگ مشاهده  میشود،بیمه نامه حوادث گروهی تورهای مسافرتی است که تعداد افراد حتما باید تا ده نفر باشند.

اگرشخصی به تنهایی بخواهد سفر خود را که در داخل کشور و به صورت جاده ای است بیمه کند،بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه نامه مسافرتی وجود ندارد و باید بیمه حوادث انفرادی را خریداری کند.

در این پیوند،"محمود دودانگه" عضو سابق شورایعالی بیمه به چابکآنلاین گفته که بیمه گری درسطح دنیا این است که ریسک فعالیت های اقتصادی و فعالیت هایی که اشخاص به صورت روزانه انجام می دهند را کاهش می دهد و به حداقل برساند.

به گفته وی، صنعت بیمه در ایران چندان مطابق با نیازهای جامعه عمل و رفتارنمی کند،بیمه مسافرتی تنها دریک حوزه اقداماتی انجام داده، اما حوزه های بسیاری را می توان مثال زد که شرکت های بیمه فعالیت خاصی در آنها انجام نداده اند.

دودانگه افزود: زمانی که شخصی از یک نقطه به نقطه ی دیگر حرکت می کند ،ریسکی متوجه آن شخص می شود، شرکت های بیمه ای این ریسک را در قالب حوادث مربوط به شخص ثالث پوشش می دهند،درمورد سفرهای دریایی هم همینطور به صورت مشخص بر روی مسافرت تمرکز ویژه ای وجود ندارد.!

عضوسابق شورایعالی بیمه گفت که در ایران بیمه نامه ای به نام مسافرت دریایی وجود ندارد و زمانیکه یک کشتی در دریا حرکت می کند حتما باید دارای بیمه نامه معتبر باشد که آن بیمه نامه، مسافر را هم پوشش می دهد اما می توان جدا از بیمه نامه کشتی، مسافر هم بیمه باشد و ریسک های کشتی به حداقل برسد.

دودانگه،یکی ازدلایل فقدان بیمه نامه های مسافرت دریایی را به بلوغ لازم نرسیدن صنعت بیمه در کشور برشمرد و افزود که صنعت بیمه، هنوز خود را با نیازهای بیمه ای در سطح کشور وآحاد جامعه تطبیق نداده و دلیل دیگر نبود احساس نیاز به چنین بیمه نامه ای در جامعه است که شرکت های بیمه هم به آن توجه خاصی نشان نداده اند.

شرکت های بیمه ای  به سمت بیمه مسافرت دریایی نیامده اند

درهمین زمینه معاون امور بازرگانی شرکت کشتیرانی والفجر در گفت و گو با چابکآنلاین گفت: هر شخصی از زمان ورود به  کشتی تا زمان خروج از آن ، تحت پوشش بیمه است.

کاپیتان محمود باقری ادامه داد:در مدت زمان حضور مسافر درشناور یا کشتی افرادتحت پوشش بیمه کلوپ که عامیانه آن  بیمه شخص ثالث می شود هستند اما این بیمه نامه ها، هرگز  بیمه نامه مسافری نیستند.!

وی،یکی از دلایلی که شرکت های بیمه تااکنون  به سمت بیمه نامه مسافرت دریایی نیامده اند وجود بیمه نامه های کلوپ بوده که هر شناوری موظف به داشتن آن است  و مسافر و خدمه کشتی هم بخشی از آن هستند.

واقعیت این است که درحال حاضر شرکت های بیمه ای بیشتر در زمینه سفر های هوایی فعال هستند و بیمه نامه مستقلی برای سفر های دریایی، جاده ای و ریلی در نظر گرفته نشده است.

هر چند که درچندسال اخیر سفر های داخلی جاده ای هم کم وبیش مورد استقبال شرکت های بیمه ای قرار گرفته است اما متناسب با میزان و حجم مسافرت ها نیست.

صنعت بیمه برای  افزایش  ضریب نفوذ بیمه چاره ای  جز تعریف بیمه نامه های جدید در حوزه های مختلف ندارد در غیر این صورت کفه بیمه نامه های درمان وشخص ثالث نسبت به سایر موارد بیمه ای در ترازوی پرتفوی  شرکت های بیمه ای سنگینی می کند.!

ارسال نظر

خدمات بیمه ای