شناسه خبر : 6318

خانم‌های مشمول قانون کار که در حال دریافت مقرری بیکاری هستند اگر باردار شوند، میتوانند تقاضای استفاده از مرخصی بارداری کنند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد روابط کار کشور با اعلام مطلب فوق افزود: باتوجه به روند روبه رشد بیکاری در سال جاری ، سوالی که این روزها به کرات از سوی خانم های مشمول قانون کار مطرح می شود این هست که اگر در حین دریافت مقرری بیکاری ، باردار شوند میتوانند از غرامت ایام بارداری استفاده کنند یا خیر؟
و آیا اصولا در چنین شرایطی دریافت غرامت ایام بارداری به نفعشان هست یا مقرری بیمه بیکاری؟
قبل از پاسخگویی به این سوال ها باید به سوال دیگری پاسخ داد که اصلا برای خانم های کارگر، تغییر حالت بیمه بیکاری به مرخصی زایمان وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید تاکید کرد که بله خانم های مشمول قانون کار که در حال دریافت مقرری بیکاری هستند اگر باردار شوند میتوانند تقاضای استفاده از مرخصی بارداری کنند.
سوال دوم این است که به لحاظ مالی کدام حالت به نفع خانم ها هست؟ آیا به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه بدهند یا اینکه بهتر است درخواست استفاده از مرخصی بارداری کنند؟
ازنظر مالی، مقرری بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد مزد مشمول بیمه خود کارگر ظرف ۹۰ روز قبل از بیکار شدن است به این شکل این مبالغ با هم جمع می شوند و بر روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شوند.
البته اگر فرد بیکار، فرزند یا پدر و مادرش یا در برخی موارد همسرش را تحت کفالت خود داشته باشد، برای هریک از این اشخاص نیز ۱۰ درصد حداقل دستمزد آن سال را دریافت خواهد نمود که این مبلغ در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۵۱۶.۸۸۱ ریال به ازای هر نفر است و تا سقف ۴ نفر یعنی ۶.۰۶۷.۵۲۴ ریال پرداخت می شود.
اما اگر بخواهیم آن را با غرامت ایام بارداری مقایسه کنیم باید گفت، مقرری ایام بارداری، بر مبنای دو سوم کل مبالغی است که بیمه شده ظرف ۹۰ روز قبل از مرخصی دریافت کرده و مبنای کسر حق بیمه وی بوده است یعنی چیزی حدود ۶۶ درصد.
ممکن هست در نگاه اول به نظر برسد که مقرری بیمه بیکاری که ۵۵ درصد است، از غرامت ایام بارداری که ۶۶ درصد است کمتر هست و خانم ها تشویق شوند که در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری، از غرامت ایام بارداری استفاده کنند در حالیکه باید بدانند که اولا اگر کسی را تحت کفالت خود داشته باشند، در ایام بارداری دیگر آن مبلغ ۱.۵۱۶.۸۸۱ ریال که به ازای هر فرد تحت تکفل دریافت می کردند را نخواهند داشت.
نکته دوم این است، وقتی ایام مرخصی بارداری ایشان تمام شد نمیتوانند مجددا به حالت بیمه بیکاری برگردند.
یعنی خانمی که در حالت مرخصی زایمان است نمی تواند در پایان مرخصی بارداری اگر همچنان بیکار باشد از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
البته نباید فراموش کرد که آن دسته از خانم ها که مدت یا فرجه بیمه بیکاری آنها رو به پایان است، ممکن است به نفعشان باشد یعنی مثلا خانمی که دارای یک سال سابقه بیمه پردازی است و بیکار می شود میتواند ۱۲ ماه از مرخصی بیمه بیکاری استفاده کند و حالا اگر این ایام رو به پایان باشد بهتر است که اگر باردار هستند قبل از اتمام ایام بیکاری، از مرخصی بارداری استفاده کنند.
(شرایط عمومی مرخصی بارداری و بیمه بیکاری)
شرایط استفاده از مرخصی بارداری این است که اگر خانم کارگر ظرف یک سال قبل از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد، منظور این است که حق بیمه اجباری پرداخت شده و در روز آخر قبل از مرخصی نیز شاغل به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
(مدت مرخصی بارداری ۹ ماه است که اگر وضع حمل ۳ قلو و بیشتر از ۳ قلو باشد یکسال خواهد شد)
غرامت ایام بارداری از اولین روز شروع مرخصی بارداری محاسبه و پرداخت می شود، البته این غرامت در پایان مرخصی بارداری پرداخت می شود ولی درصورتیکه خانم بیمه شده به مبلغی به صورت علی الحساب نیاز داشته باشد، بعد از اینکه نیمی از مدت ایام مرخصی سپری شد، میتواند با ارائه گواهی ولادت و گواهی پزشک یا بیمارستان و شناسنامه فرزندشان با دفترچه بیمه به شعبه مربوطه تامین اجتماعی محل زندگی خود مراجعه کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای