شناسه خبر : 6305

بیمه ما براساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، برای دوره مالی منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۳۹۷به ازای هر سهم ۴۴۰ریال سود محقق کرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، بر اساس صورت های مالی  حسابرسی شده ، شرکت بیمه "ما" با وجود افزایش سرمایه50 درصدی در سال 1397 ، موفق به ارتقای سود خالص و  تحقق 440 ریال سود در سال مالی منتهی به۲۹  اسفندماه ۱۳۹۷ شد.

بر اساس این گزارش، درآمد حق بیمه شرکت بیمه "ما" نیز  7,251,792 میلیون ریال اعلام شده که در مقایسه با پایان سال ۹۶، بالغ بر 60 درصد رشد یافته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای