شناسه خبر : 6223

گزارش‌ها حاکی از این است که سود عملیاتی شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم ۳۴۰.۴۱۹میلیون ریال کاهشی ۱۹درصدی داشته است چرا که سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۴۲۲.۶۸۴میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، سود خالص شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی 97 به رقم 504.577 میلیون ریال رشدی 10 درصدی داشته است.

سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 458.670 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود انباشته شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی 97 با رسیدن به رقم 459.979 میلیون ریال رشدی 65 درصدی داشته است چرا که سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 278.589 میلیون ریال بوده است.

سود خالص هر سهم این شرکت در پایان سال مالی 97 به رقم 252 ریال رسید و افزایشی ده درصدی داشت زیرا سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 229 ریال بوده است.

شرکت بیمه معلم از سال 94 به بعد در سطح توانگری مالی 2 قراردارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای