شناسه خبر : 6177

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود انباشته شرکت بیمه تجارت نو در پایان اسفند ماه سال ۹۷با رسیدن به رقمی در حدود ۲۷۵,۱۵۹میلیون ریال کاهشی ۱۵درصدی داشته، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۳۲۳,۹۳۶میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، سود عملیاتی شرکت بیمه تجارت نو در پایان اسفند ماه سال 97 به رقم 319,781 میلیون ریال رسید و 10 درصدکاهش یافت.

سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل 354,458 میلیون ریال بوده است.

براساس این گزارش سود خالص شرکت بیمه تجارت نو  در پایان اسفند ماه سال 97 به رقمی در حدود 319,781 میلیون ریال رسید و حدود 10 درصد کاهش یافت، سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 354,458  میلیون ریال بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای