شناسه خبر : 6103

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۴.۳۶ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین ، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 0.33 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا و پارسیان با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 3.4 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا با افزایش 5.64 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حافظ با 1.11درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 1 شرکت قرمز پوش  و 21 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای