شناسه خبر : 6086

نشست منتخبین شورای هماهنگی نمایندگان با حضور حجت بهاری فر مدیرعامل و معاون شبکه فروش و توسعه بازار با هدف معرفی اعضا منتخب به مدیرعامل و ابلاغ وظایف به اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، انتخابات اعضای شورای هماهنگی نمایندگان  بیمه "ما" در تمام استان های کشور برگزار شد و از میان منتخبین، آقایان ایرانپور، خلجی، ایمانی، رسولی و سر کار خانم تاجیک  به عنوان اعضای شورا انتخاب و معرفی شدند .

 بر اساس این گزارش، مقرر شد جلسات شورای هماهنگی به صورت ماهیانه و با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد نمایندگان و رفع موانع و شناسایی فرصت‌ها در راستای ارتقای فروش  برگزار شود.

حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه "ما" ضمن تاکید بر نقش شبکه فروش در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف تبیین شده  بیمه "ما"  مشارکت تمام ارکان شرکت بویژه نمایندگان می باشد  و  تعامل هر چه بیشتر شبکه فروش و ستاد از طریق برگزاری جلسات شورای هماهنگی ممکن خواهد شد.

افزایش حوزه اختیارات نمایندگان در  صدور، افزایش سقف بازدید بدنه، درجه بندی نمایندگان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای