شناسه خبر : 6080

مدیرپرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ابن‌سینا همدان گفت: تعرفه خدمات پرستاری در منزل زیرپوشش بیمه قرار می‌گیرد.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از فارس، فاطمه شیرانی با اشاره اینکه 6 دانشگاه علوم پزشکی در کشور پایلوت بررسی اجرای طرح بیمه هومکر شدند اظهار کرد: تعرفه خدمات پرستاری در منزل (هومکر) در کشور زیر پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تهران، همدان، کرمان، اردبیل، یزد و گیلان پایلوت اجرای این طرح قرار گرفته‌اند گفت: بر این اساس دستوراتی از سوی وزارت بهداشت و بیمه سلامت به 6 استان ارسال شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ابن‌سینا با بیان اینکه اخیراً در این راستا در دفتر دانشگاه علوم پزشکی جلسه‌ای برگزار شد خاطرنشان کرد: بیمه سلامت استان همکاری خوبی دارد تا تعرفه خدمات پرستاری در منزل زیرپوشش بیمه قرار گیرد.

وی با تاکید به اینکه با این اتفاق تحول بنیادین در حوزه سلامت را شاهد خواهیم بود افزود: گاهی برخی از بیماران چندین ماه در بیمارستان بستری هستند و این هزینه گزافی برای خانواده‌های آنها و دولت به همراه دارد و از طرفی بیمار با بستری در بیمارستان از خانواده دور است اما با طرح هومکر تمام این جوانب دیده شده و دیگر شاهد این مسائل نخواهیم بود.

شیرانی با بیان اینکه دید مثبتی نسبت به خدمات مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل است گفت: از آنجا که تعرفه‌های بیمارستانی با بیمه حساب می‌شد اما در خدمات پرستاری در منزل هزینه‌های آزاد بود و افراد از عمده آن برنمی‌آمدند، تصمیم گرفته شد این نوع خدمات زیر پوشش بیمه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با زیرپوشش بیمه قرار گرفتن خدمات پرستاری در منزل گویی بیمارستان‌ها را به خانه برده‌ایم و بیمار تمام خدمات بیمارستانی را در منزل دریافت می‌کند افزود: متاسفانه برخی از مردم آگاه نیستند و گاهی خدمه و کمک‌پرستار بیمارستان در خانه‌ها برای بیمار سرم می‌زند که  غیر تخصصی است.

 مدیرپرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ابن‌سینا همدان با تاکید به اینکه اگر مشکل بیمه خدمات پرستاری در منزل حل شود این مسائل را شاهد نخواهیم بود گفت: رسیدگی‌ها و آموزش بیماران در منزل نیز توسط پرستار بهتر از بیمارستان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در جوامع پیشرفته خدمات پرستاری در منزل مورد توجه جدی است گفت: با اجرای این طرح پزشکان نیز استقبال خواهند کرد چراکه به آنها کمک می‌شود و تخت هم خالی خواهد شد تا بیمار بعدی بستری شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای