شناسه خبر : 6062

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی منفی ۳.۹۶درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش 4.84 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 1.99 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با 7.92 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و پاسارگاد بود که 0.33 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش 0.09درصد اختصاص یافت.

شرکت بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 21 شرکت قرمز پوش  و 1 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای