شناسه خبر : 6037

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه ملت، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه ملت نشان می دهد که 58 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 17 درصد ثالث اجباری بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه ملت مربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم بیمه نامه ثالث اجباری و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه مسئولیت است که 8 درصد از خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال 98 را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای