شناسه خبر : 6030

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۰۷درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با ۹.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۱۶ درصد اختصاص یافت.

و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۲.۵۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۵.۲۱ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۶۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲شرکت قرمز پوش  و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای