شناسه خبر : 6013

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۴.۱۸درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۳.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۹.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۳.۸۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۵.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۱.۶۱ درصد بوده است.

شرکت های بیمه تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۰ شرکت قرمز پوش  و ۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای