شناسه خبر : 5983

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه پارسیان بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه شخص ثالث بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری؛ نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه پارسیان نشان می دهد که 45 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه شخص ثالث و 34 درصد بیمه نامه درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه پارسیان مربوط به بیمه نامه ثالث اجباری ، رتبه دوم بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرو است که  8 درصد از خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال 98 را شامل می شود

ارسال نظر

خدمات بیمه ای