شناسه خبر : 5978

مدیرکل بیمه ایران در استان همدان گفت: برخی از شرکت‌ها با نرخ شکنی اقدام به جلب مشتری سایر شرکت‌های بیمه گر از جمله بیمه ایران می‌کنند که این کار آنها موجب بی‌اعتمادی به صنعت بیمه می‌شود.

به گزارش چابک‌آنلاین، سید محمد جواد موسوی روز یکشنبه در نشست روابط عمومی‌های بیمه ایران منطقه غرب کشور بیان کرد: نرخ شکنی صورت دیگری از رقابت ناسالم در صنعت بیمه است.

وی با بیان اینکه برای جلب اعتماد شهروندان نباید به سمت رقابت ناسالم و نرخ شکنی رو آورد اضافه کرد: خدمات صنعت بیمه باید با استفاده از ظرفیت رسانه ها و تقویت روابط عمومی ها بازگو شود.

مدیرکل بیمه ایران استان همدان این سازمان را پیشتاز در پرداخت خسارت دانست و گفت: بیمه ایران روزانه ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت در کشور پرداخت می کند در حالیکه اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته است.

موسوی ادامه داد: ۲ هزار میلیارد ریال در سیل اخیر خسارت توسط شرکت های بیمه گر پرداخت شد که سهم بیمه ایران یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال معادل حدود ۷۰ درصد مجموع خسارت پرداخت شده بود.

وی اضافه کرد: در دسترس، مستقل و صاحب اختیار بودن یکی از مزیت های شرکت بیمه ایران در شهرستان ها بوده و آنها حتی دیه ناشی از سوانح جاده ای را می توانند بدون ارجاع و بررسی پرونده در همدان، پرداخت کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای