شناسه خبر : 5973

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۵۲درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۱.۴درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۸.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۲.۶۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۱۰ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۰۷ درصد بوده است.

بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای