شناسه خبر : 5934

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۷۵ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۱.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با  ۲.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۱.۷۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ار آن شرکت بیمه آسیا با ۰.۲۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینابا افزایش ۵.۸۲ اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با  ۲.۰۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و  ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای