شناسه خبر : 5931

گردهمایی سالانه مدیران ستادی و روسای شعب شرکت بیمه البرز با حضور ۸۰نفر از مدیران ستادی و روسای شعب این شرکت در جزیره قشم برگزار شد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ دراین راستا، محمدرضا میری لواسانی، رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه البرز، در گفت و گو با چابک آنلاین تایید کردکه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب شرکت بیمه البرز امروز و با حضور ۸۰ نفر از مدیران ستادی و روسای شعب تمام کشور در جزیره قشم برگزارشده وافزود که نظرمدیریت شرکت،بر این است که برای حفظ توازن، این گردهمایی هر ساله دریکی از شهرهایی که بیمه البرز در آنجا شعبه دارد برگزار و در کنار آن نیز  به شعب آن منطقه سرکشی شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای