شناسه خبر : 5923

در حالی که ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی در ایران فاصله کمی با متوسط دنیا دارد اما سهم پایین بیمه‌های زندگی در بین مردم، علت اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایبِنا، مقایسه ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران با متوسط دنیا و مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد نفود بیمه در ایران در بیمه‌های غیرزندگی زیاد از متوسط دنیا فاصله ندارد و حتی بالاتر از بازارهای نوظهور است. رتبه ایران از این نظر در دنیا ۳۵ است و دلیل اصلی ضریب نفوذ پایین بیمه در ایران عدم توسعه کافی بیمه‌های زندگی است.

ضریب نفوذ بیمه در ایران ۲.۳ درصد محاسبه می‌شود که ۰.۲ درصد از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی بالاتر است. با این حال ضریب نفوذ بیمه در بازارهای پیشرفته ۷.۸ درصد و به طور متوسط در دنیا ۶.۱۳ درصد است که ایران از این نظر فاصله زیادی با آنها دارد.

البته ضریب نفوذ بیمه در بازارهای نوظهور بدون در نظر گرفتن چین ۲.۶ درصد محاسبه می‌شود که ایران از این نظر تنها ۰.۳ درصد ضریب نفوذ بیمه کمتری دارد. ضریب نفوذ بیمه در بازارهای نوظهور نیز ۳.۳ درصد است که تنها یک درصد از ایران بالاتر است.

با این حال در حالی که ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی در کشورهای پیشرفته ۳.۶ درصد، ایران از این نظر ضریب نفوذ بیمه ۲ درصدی را داراست. همچنین میانگین ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی در دنیا به طور متوسط ۲.۸ درصد، در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ۱.۶ درصد، در بازارهای نوظهور ۱.۵ درصد، در بازارهای نوظهور بدون محاسبه چین ۱.۲ درصد است.

به این ترتیب ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی در ایران تنها از بازارهای پیشرفته که ۳.۶ درصد و متوسط دنیا که ۲.۸ درصد هستند پایین‌تر بوده و از سایر مناطق ضریب بیشتری دارد.

مشکل اصلی در پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران مربوط به ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی می‌شود. در حالی که ضریب نفوذ بیمه در بازارهای پیشرفته ۴.۲ درصد و به طور متوسط در دنیا ۳.۳ درصد است اما این رقم برای ایران تنها ۰.۳ درصد است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای