شناسه خبر : 5921

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸ شرکت بیمه سامان، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

 چابک‌آنلاین، زهرا نامداری؛ نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه سامان نشان می دهد که 68 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 18 درصد زندگی اندوخته‌دار بوده است.

از قرار معلوم، از میان ۱۸ خدمت بیمه ای شرکت بیمه سامان، رتبه اول خسارت پرداختی متعلق به بیمه‌نامه درمان، رتبه دوم بیمه نامه زندگی اندوخته دار و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرو است که 5 درصد از خسارت پرداختی را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای