شناسه خبر : 5902

تصور کنید که یکی از لوله‌های آب یا فاضلاب منزل مسکونی شما بدلیل فرسودگی یا بروز حادثه سوراخ شده و نشت آب ، خرابی کف و دیوارهای آپارتمان، شما راغافلگیر کرده،چه می‌کردید؟صرفنظر از اقدام برای رفع ترکیدگی، پاسخ اینجاست که اگر بیمه پوشش ترکیدگی لوله آب و فاضلاب را خریداری کرده بودید براحتی می‌توانستید خسارت‌های وارده را از شرکت بیمه دریافت کنید.؟

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ واقعیت این است که پوشش ترکیدگی لوله آب و خطوط شبکه آبرسانی در محل مورد بیمه یکی از خطرات تبعی است که در بیمه نامه آتش سوزی قابل ارائه است.

درپوشش ترکیدگی لوله آب و خطوط شبکه آبرسانی، خسارت های ناشی ازترکیدن ، لبریز شدن ،گرفتگی و سرریز شدن منابع و مخازن آب ودستگاههای مشابه و یا شبکه آبرسانی و فاضلاب مربوط به محل مورد بیمه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

این پوشش بیمه ای، یکی از پوشش های فرعی همراه با بیمه نامه آتش سوزی بوده که امکان خرید این پوشش به تنهایی ومستقل وجود ندارد.

اما اگر در حین خسارت به شبکه آب و فاضلاب ساختمان شما به ساختمان همسایه طبقه پایینی هم خسارت  وارد شد چه باید کرد؟

دراین صورت،حتی می توان خسارت وارده به ساختمان همسایه را هم از شرکت بیمه دریافت کرد،آنهم درقالب  پوشش بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب.

اما چرا بیمه پوشش ترکیدگی خطوط لوله وآب تا این حد در صنعت بیمه کمرنگ است؟

یک عضو هیات مدیره انجمن علوم و مهندسی آب در این زمینه گفته که یکی از دلایل  وارد نشدن شرکت های بیمه ای به صنعت  آب و فاضلاب این است که بیمه در این زمینه یک امردیر بازده بوده ودر اولویت شرکت های بیمه قرارنگرفته است.

"جعفرغفاری شیروان" درگفتگو با چابک‌آنلاین  در توضیح بیشتر افزود:دلیل دیگر می تواند به بحث های اجتماعی ربط داشته باشد زیرااضافه کردن مبلغی هرچند ناچیز به قبوض آب، شاید با گلایه شهروندان  مواجه شود، اما آن را هم می توان با کاهش هزینه های جاری شرکت های خدماتی آب و فاضلاب پوشش داد که در حال حاضرهزینه های جاری غیرمرتبط به این شرکت ها تحمیل شده وبا کاهش این هزینه می توان پوشش بیمه ای را جایگزین آن کرد.

"بختی"، رئیس گروه رسانه آب وفاضلاب استان تهران درگفتگو با چابک آنلاین،کنتورهای آب منازل را فاقد بیمه نامه دانسته و گفت که مسولیت ادارات آب و فاضلاب تا کنتورهای آب منازل  بوده و در صورت هرگونه مشکلی با تماس با سامانه 122 سریعا مشکل برطرف می شود.

وی بیان کرد: از آنجایی که آب و فاضلاب در انحصار دولت است بیمه آن معنایی ندارد و در صورت بروز هرگونه خسارتی، مشکل سریعا برطرف می شود.

وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ٢٠٠ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.

در حال حاضر، بیمه خسارت های ناشی از آب در بیشتر کشورها اجرایی می شود، بنابراین  اگر در ایران بیمه گری تصمیم به صدور بیمه نامه خسارت های ناشی از آب داشته باشد،برای شروع  می تواند  بیمه خسارت های ناشی از آب به صورت الحاقی و ترکیب با بیمه نامه های حاضریا به صورت یک بیمه نامه مستقل صادر کند.

باید دید که صنعت بیمه چه زمانی به صورت جدی  وارد صنعت آب وفاضلاب خواهد شد؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای