شناسه خبر : 5889

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود انباشته شرکت بیمه اتکایی امین در پایان اسفند ماه سال ۹۷ با رسیدن به رقمی در حدود ۴۲۸.۰۰۳ میلیون ریال رشدی ۱۵ درصدی داشته، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۰.۷۹۷ میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری؛ سود عملیاتی شرکت بیمه اتکایی امین در پایان اسفند ماه سال 97 به رقم 409.305 میلیون ریال رسید و 31 درصد رشد یافت.

سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل 313.319 میلیون ریال بوده است.

براساس این گزارش سود خالص شرکت بیمه اتکایی امین در پایان اسفند ماه سال 97 به رقمی در حدود 394.564 میلیون ریال رسید و حدود 18 درصد رشد یافت، سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 334.627 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم شرکت بیمه اتکایی امین در پایان اسفند ماه سال گذشته 132 ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای