شناسه خبر : 5830

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی منفی ۱.۸۴ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۱.۰۳ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۵.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۵۹ درصد اختصاص یافت .

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با ۰.۲ درصد بوده است.

 بیمه تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش  و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای