شناسه خبر : 5817

مدیر عامل شرکت بیمه امید عنوان کرد: با تغییر ضرایب ریسک‌ها می‌شود توانگری مالی شرکت‌ها را دقیق‌تر محاسبه کرد.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ، علی اکبر اکرامی درخصوص محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده محاسبه می‌شود وبه محض اینکه صورت‌های مالی تهیه و  تائید شد آماده محاسبه توانگری مالی است و اینکه در چه بازه زمانی محاسبه گردد اهمیت چندانی ندارد.

وی بیان کرد: زمانی که یک شرکت تاسیس می‌شود، دوبخش ریسک‌های عملیاتی و ریسک‌های مالی آن مهم است.به عنوان مثال: سرمایه شرکتی که تازه تاسیس است تبدیل به دارایی می‌شود که یا دارایی ثابت است یا به صورت سرمایه گذاری و سپرده بانکی است، این موضوع توانگری مالی را، بالا نشان می‌دهد .

مدیرعامل شرکت بیمه امید اظهارکرد: از سوی دیگر ریسک‌های عملیاتی، صدور حق بیمه را بالا می‌برد و بر اساس آن نمی‌توان همه را سپرده گذاری کرد ویا دارایی‌ها را افزایش داد بنابراین توانگری مالی پائین می‌آید و به همین دلیل شرکت‌هایی که با سابقه بالاتری هستند توانگری مالی پایین‌تری دارند. حتی اگر دارای توانگری یک  باشند، ضریب آنها در حدود  صد در درصد است و بعضی از شرکت‌های بزرگتر ممکن است دارای ضریب 50 یا 60 درصد باشند که توانگری آنها به سطح 2 یا 3 می‌رسد.

به گفته اکرامی اشکال اساسی در محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ضریب‌هایی است که به این ریسک‌ها داده شده است و این موضوع سبب شده که آن دسته از شرکت‌هایی که تازه تاسیس هستند دارای توانگری مالی بالا و سطح یک باشند و شرکت‌هایی که دارای قدمت هستند توانگری مالی پایین‌تری داشته باشند.

وی ادامه داد: با تغییرضریب ریسک‌ها می‌توان توانگری مالی شرکت‌های بیمه را دقیق‌تر محاسبه کرد و شرکت‌هایی با سابقه پنج  ساله و کمتر، بی جهت دارای توانگری مالی بالا نباشند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای