شناسه خبر : 5815

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۳.۲۷ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۲.۳۵ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با ۵.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۸  درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت‌های بیمه نوین  با ۰.۵۲ درصد بوده است.

 بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۷شرکت قرمز پوش  و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای