شناسه خبر : 5800

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۲.۶۶ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۱.۳۳درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۳۸ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۱۶.۴درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت های بیمه پاسارگاد با ۰.۲۴ درصد بوده است.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس  و  فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش  و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای