شناسه خبر : 5799

مدیر خدمات بیمه بانک کشاورزی استان گیلان گفت: سال گذشته ۱۸ هزار هکتار باغ چای ۳۶ هزار و۶۰۰ چایکار در گیلان بیمه شدند و امسال نیز چایکاران تا پایان فروردین ماه فرصت دارند که باغ های خود را بیمه کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، پیمان معمارزاده اظهار داشت: آمار بیمه حوزه چای در سال گذشته 18 هزار هکتار باغ چای متعلق به 36 هزار و 600 چایکار بود و در سال جاری نیز تاکنون حدود 9 هزار و 500 هکتار از باغهای چای در گیلان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و کشاورزان برای بیمه باغ های چای خود تا پایان فروردین وشالیکاران برای بیمه شالیزارها تا پایان اردیبهشت فرصت دارند.

وی افزود : خسارات ناشی از سرمای دیررس در بهار 97 به کشاورزان و چایکاران استان گیلان برآورد شده است و منتظر تامین اعتبار از دولت هستیم .

رییس سازمان چای کشور گفت:خسارت بهاره سال گذشته از طریق صندوق بیمه فراگیر جبران خواهد شد و سال گذشته تمام باغهای چای استان بیمه فراگیر بودند که حدود هر هکتار 900 هزارتومان برآورد خسارت شده و منتظر تامین اعتبار هستیم تا به چایکاران پرداخت شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای