شناسه خبر : 5798

با صدور بخشنامه‌ای از سوی تأمین اجتماعی انجام شد؛

با صدور بخشنامه‌ای از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحاتی در آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری در خصوص نحوه تعیین دستمزد و همچنین مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ایجاد شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر ، بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی محمد حسن زدا مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین برای کسانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری به انتخاب متقاضی خواهد بود مشروط بر اینکه از ۲‌‌‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۲‌‌/۱ حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

همچنین از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود مبنای کسر حق بیمۀ بیمه شدگان افزایش می‌یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ۲‌‌/۱ حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

تمامی بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در ردیف بیمه پردازان فعال قرار دارند و مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا ۲‌‌/۱ حداقل دستمزد مصوب است از ابتدای سال ۱۳۹۸ مبنای پرداخت حق بیمه آنان تا ۲‌‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اصلاح و مبنای پرداخت حق بیمه و ارائه تعهدات قرار می‌گیرد.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای